Contoh Berita Acara Ujian Akhir Semester

Berikut adalah contoh Berita Acara Ujian Akhir Semester (UAS)


Berita Acara Ujian Akhir Semester Ganjil TA. 2019/2020


Pada hari .......... tanggal .......... tahun ..... bertempat di kantor bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sains Dot Web Dot Id;

Nama Dosen/Asisten           : ..................................................
NIP.                                      : ..................................................
Pemegang Mata Kuliah       : ..................................................
Jurusan/Semester/Kelas       : ..................................................
1. Telah melaksanakan Ujian
    Pada hari/tanggal/jam      : ..................................................
    Tempat (Gedung/Ruang) : ..................................................
2. Telah menyerahkan berkas/dokumen Ujian.
3. Soal Ujian .......... lembar/ .......... kelas
4. Daftar hadir dan Nilai Ujian (DHN) .......... lembar/ .......... kelas

Demikian, untuk dipergunakan seperlunya.

          Yang Menerima                                                   Yang Menyerahkan
          Ketua Panitia Ujian                                             Dosen/Asisten
          Sekretaris,          ................................                                             ................................
          NIP.                                                                      NIP.

0 Response to "Contoh Berita Acara Ujian Akhir Semester"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel